Κόστος

Το κόστος για την ολοήμερη θεραπεία διαμορφώνεται από τον οδοντίατρο της επιλογής σας ανάλογα με την ποσότητα διαφανών αυθεντικών ναρθήκων

<<MADE IN GERMANY>> και τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης.

Mε κόστος που κατά την κρίση του ορθοδοντικού της επιλογής σας μπορεί να  διαμορφωθεί ενδεικτικά

από 1600€ εως 3400€ .

Ήπια περιστατικά από 1.600€

ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης της θεραπείας σας και τη βαρύτητα του περιστατικού, να ξεκινήσετε τη θεραπεία σας.

Το κόστος της θεραπείας μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά είτε με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, κατόπιν συνεννόησης με
τον γιατρό σας.

2110136484

Μικρό

Ήπιες Θεραπείες. 

1Smile
από 1600 – 2000 €.

 

Η τιμή είναι ενδεικτική. Το κόστος θεραπείας καθορίζεται από τον γιατρό σας και μπορεί να καταβληθεί

είτε εφάπαξ είτε τμηματικά είτε με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας,
κατόπιν συνεννόησης.

 

Μεσαίο

Μέτριες  Θεραπείες.  

2Smile
από 2000 – 2400 €.

 

Η τιμή είναι ενδεικτική. Το κόστος θεραπείας καθορίζεται από τον γιατρό σας και μπορεί να καταβληθεί

είτε εφάπαξ είτε τμηματικά είτε με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας,
κατόπιν συνεννόησης.

 

 

 

Περίπλοκο

Περίπλοκες  Θεραπείες.  

3Smile
από 2400 – 3400 €.

 

Η τιμή είναι ενδεικτική. Το κόστος θεραπείας καθορίζεται από τον γιατρό σας και μπορεί να καταβληθεί

είτε εφάπαξ είτε τμηματικά είτε με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας,
κατόπιν συνεννόησης.